Naše společnost

Cílem naší společnosti je dodávat našim zákazníkům technologii, výrobu a obchodní hodnoty a usilovat o nejlepší nastavení cen s co nejkratší odezvou.

Polovodiče

Displeje

Další Odvětví

Polovodiče

Polovodičový průmysl je součástí jednoho z nejkomplexnějších a nejmodernějších výrobních odvětví na světě - výroby polovodičových součástek. Světová poptávka po neustále menších, rychlejších a energeticky nenáročnějších zařízení spotřební elektroniky vyžaduje nepřetržitý pokrok ve vývoji polovodičové techniky a stále náročnější revoluční změny u návrhů a konstrukce čipů a výrobních zařízení, která jsou k jejich výrobě používána.

Více informací

Displeje

Průmysl výroby displejů se zaměřuje na dvě hlavní odvětví - prvním je výroba OLED displejů - převážně pro mobilní zařízení - a druhým pak výroba Gen 10.5+ displejů, což je tzv. výroba velkorozměrných displejů. Tyto nové technologie přestavují z výrobního hlediska velkou výzvu, protože výroba bezchybných obrazovek se stává čím dál komplikovanější, zvláště z důvodu stoupající velikosti obrazovek. Pro výrobu tenkovrstvých tranzistorů typu Thin film (TFT), používaných v displejích s tekutými krystaly, jsou panely zpracovávány podobnými kroky jako v polovodičové výrobě včetně nanášení, litografie a leptání. Během celého výrobního procesu je naprosto rozhodující způsob kontroly defektů a jednotnost výrobku.

Více informací

Další Odvětví

UCT je preferovaný partner v oblasti zdravotnických zařízení, průmyslové výroby a výzkumu. Tato odvětví vyžadují takové dodavatele zařízení, kteří zajistí více než pouhou výrobu - potřebují partnera, který umí poskytnout široké spektrum schopností a dovedností počínaje odbornými znalostmi v oblasti konstrukce a designu až po zavádění nových produktů na trh, s bezkonkurenční schopností sestavovat dodavatelské řetězce a vyvažovat požadavky na vysoce kvalitní materiály s nízkorozpočtovým sourcingem.

Více informací

Novinky a akce

Celosvětový dosah naší společnosti

Velmi citlivě se zaměřujeme a využíváme služeb lokálních společností s důrazem na komplexitu dodavatelského řetězce, provozní zkušenosti, technické zkušenosti a finanční sílu inovativního celosvětového poskytovatele veřejných služeb.

Více informací

Nejnovější prezentace

Prezentace společnosti

V současné době existuje v tomto okamžiku žádné prezentací.

Obsah této stránky je pouze v anglickém jazyce.

Souhlasit | Ukončit